ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง – แหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
1442
05 ก.ย. 2555
632 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
795
06 ส.ค. 2555
633 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
874
12 ก.ค. 2555
634 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
890
12 ก.ค. 2555
635 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
05 ก.ค. 2555
636 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1074
12 มิ.ย. 2555
637 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
831
11 มิ.ย. 2555
638 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
02 พ.ค. 2555
639 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
848
05 มี.ค. 2555
640 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
910
17 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79