ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
02 ส.ค. 2553
672 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
12 ก.ค. 2553
673 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
954
01 ก.ค. 2553
674 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
940
01 มิ.ย. 2553
675 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1113
07 พ.ค. 2553
676 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
2002
03 พ.ค. 2553
677 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
985
11 มี.ค. 2553
678 สอบราคาซื้อรถบริการฉุกเฉิน (EMS) ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
09 มี.ค. 2553
679 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1163
25 ธ.ค. 2552
680 รายงานเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
03 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79