ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
03 พ.ย. 2552
682 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ. 2552 (ผด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1041
12 ต.ค. 2552
683 รายงานเกี่ยวกับการการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
996
01 ต.ค. 2552
684 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
10 ก.ย. 2552
685 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
998
10 ก.ย. 2552
686 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
917
24 ส.ค. 2552
687 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
936
21 ส.ค. 2552
688 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายควนสูง-ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1062
21 ก.ค. 2552
689 รายงานข้อมูลพรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1297
21 ก.ค. 2552
690 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติภายในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1095
14 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79