ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
931
15 มิ.ย. 2552
692 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
03 มิ.ย. 2552
693 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
923
04 พ.ค. 2552
694 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
894
03 เม.ย. 2552
695 สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
13 มี.ค. 2552
696 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
02 มี.ค. 2552
697 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
982
02 ก.พ. 2552
698 รายงานการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
878
12 ม.ค. 2552
699 รายงานการปฏิบัติ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
900
04 ธ.ค. 2551
700 แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ผด 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
987
06 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79