ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
05 พ.ย. 2551
702 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
3280
28 ต.ค. 2551
703 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
919
28 ต.ค. 2551
704 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายถนนดำบ้านนายสมชาย รัตนอุดม ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
880
24 ต.ค. 2551
705 รายงาน สขร. พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
872
06 ต.ค. 2551
706 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
846
04 ก.ย. 2551
707 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
852
22 ส.ค. 2551
708 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
882
18 ส.ค. 2551
709 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
884
15 ส.ค. 2551
710 รายงาน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
01 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79