ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ชักพระ ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
855
31 ก.ค. 2551
712 ประกาศยกเลิกสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
2385
29 ก.ค. 2551
713 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สายและโครงการขยายเขตประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1527
24 ก.ค. 2551
714 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
962
03 ก.ค. 2551
715 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
835
13 มิ.ย. 2551
716 ประกาศสอบราคาโครงการ อบต. ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
936
13 มิ.ย. 2551
717 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
864
10 มี.ค. 2551
718 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
852
05 มี.ค. 2551
719 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
872
05 มี.ค. 2551
720 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ณ บ้านวังพอ ดาวน์โหลดเอกสาร
882
14 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79