ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
882
01 ก.พ. 2551
722 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
871
31 ม.ค. 2551
723 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
868
21 ม.ค. 2551
724 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
912
14 ม.ค. 2551
725 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
912
14 ม.ค. 2551
726 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
944
09 ม.ค. 2551
727 การปฏิบัติตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
1287
02 ม.ค. 2551
728 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
927
25 ธ.ค. 2550
729 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
966
06 ธ.ค. 2550
730 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
871
07 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79