ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
889
06 พ.ย. 2550
732 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
21 ต.ค. 2550
733 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
874
15 ต.ค. 2550
734 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
870
05 ต.ค. 2550
735 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
882
01 ต.ค. 2550
736 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
975
24 ก.ย. 2550
737 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
952
12 ก.ย. 2550
738 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (เดือนส.ค.50) ดาวน์โหลดเอกสาร
889
03 ก.ย. 2550
739 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 3,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
868
22 ส.ค. 2550
740 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกสายคอนกรีต - บ้านนางหยี ม.3ารบุกเบิกสายคอนกรีต - บ้านนางหยี ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
877
22 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79