ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
885
02 ส.ค. 2550
742 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
935
02 ส.ค. 2550
743 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
27 ก.ค. 2550
744 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
825
19 ก.ค. 2550
745 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ถนนคสล. ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
896
18 ก.ค. 2550
746 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายถนนดำ-โคกโป่ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
865
03 ก.ค. 2550
747 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาถนน คสล. ม.4,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
846
03 ก.ค. 2550
748 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
879
02 ก.ค. 2550
749 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
870
12 มิ.ย. 2550
750 ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
895
12 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79