ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
927
08 มิ.ย. 2550
752 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
866
05 มิ.ย. 2550
753 ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
873
04 มิ.ย. 2550
754 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (เดือนพ.ค.50) ดาวน์โหลดเอกสาร
861
01 มิ.ย. 2550
755 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
868
18 พ.ค. 2550
756 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
880
17 พ.ค. 2550
757 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
845
14 พ.ค. 2550
758 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
872
04 พ.ค. 2550
759 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
843
12 เม.ย. 2550
760 ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพระ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
09 เม.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79