ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างอนามัยบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
15 ธ.ค. 2549
772 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
866
15 ธ.ค. 2549
773 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายท่งกรวด-ท่งคาด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
877
15 ธ.ค. 2549
774 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
889
07 ธ.ค. 2549
775 ประกาศผู้ชนะประมูลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
955
31 ต.ค. 2549
776 ประกาศผู้ชนะประมูลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
889
31 ต.ค. 2549
777 ประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,500 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
911
04 ต.ค. 2549
778 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
861
03 ส.ค. 2549
779 ประกาศสอบราคาจ้างขยายระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
853
03 ส.ค. 2549
780 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
882
04 ก.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79