Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode: อบต.ฉวาง
14 ก.พ. 49
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
2 คน
เดือนนี้ :
62 คน
เดือนที่แล้ว :
411 คน
ปีนี้ :
5,562 คน
ปีที่แล้ว :
4,019 คน
ทั้งหมด :
22,859 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.81.89.248
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 07-11-56
แบบฟอร์มการขอบริการสำนักปลัดเทศบาล
แบบคำร้องแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 
ที่
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง
      ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่ ถนน
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
   
มีความเดือดร้อนเรื่อง :
สาเหตุที่ได้รับความเดือดร้อน :
ขอรับความช่วยเหลือ :
โดยมีเอกสารแนบคำร้อง ดังนี้ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
อื่น ๆ (ถ้ามี)
 
เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง
หลังจากเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางได้รับคำร้องของท่านแล้วจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ
และกรุณานำเอกสารแนบคำร้องข้างต้นมายื่นได้ที่ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
รหัสส่งข้อมูล :