กระดานเสวนา
ขอทราบการยื่นสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

ขอทราบการยื่นสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

จากประชาชนหมู่ที่ 5 110.77.235.9 [ วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15:02 น. ]

 4.1 แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 4.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4.4 สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4.5 สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)
ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสำเนา
 4.6 สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
 4.7 สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
โดยคุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 110.77.235.9 [ วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ